Welkom bij Kiekeboe

Kiekeboe wil een plek zijn, waar het kind zich veilig en geborgen kan voelen en zich kan ontwikkelen tot een uniek persoon.

  • Kinderdagopvang

Kiekeboe is een vorm van kleinschalige opvang, het kinderdagverblijf heeft 2 verticale (0-4 jaar) groepen van maximaal 15 kinderen. Wij bieden een veilige en prettige omgeving, waarin het kind zich thuis kan voelen en zich op zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen.

  • Buitenschoolse opvang

De Kiekeclub is onze buitenschoolse opvang. We bieden 4 middagen in de week opvang voor schoolgaande kinderen (4-12 jaar). Naast de activiteiten die we dagelijks aanbieden, zijn de kinderen vrij om te doen wat ze leuk vinden, niks moet!

 

  • Peuteropvang

Bij onze peuteropvang kunnen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar deelnemen aan ons peutergericht programma. Op deze manier dragen we bij aan een goede start voor de basisschool. We werken op onze groep met het VVE programma “Startblokken”.

Het ontstaan..

Monique Beljaars opende haar eerste kinderdagverblijf Kiekeboe op 31 augustus 1998 aan de Mert te Luyksgestel. Aangezien de ruimte beperkt was, kon er maar een klein groepje geplaatst worden. Al snel bleek er meer behoefte te zijn aan kinderopvang in Luyksgestel en kwamen er nieuwe plannen die in 2000 verwezenlijkt zijn aan de Dorpstraat te Luyksgestel. Ook werd ons team uitgebreid met geweldige, professionele pedagogisch medewerksters. Kinderdagverblijf Kiekeboe is een kleinschalig, particulier kinderdagverblijf. We hebben 2 verticale dagopvanggroepen en 1 groep buitenschoolse opvang.

Waarom kleinschalig blijven? Groot worden is niet moeilijk, maar verantwoord kinderopvang blijven aanbieden en de kwaliteit blijven bewaken voor kinderen die u, maar ook voor ons,  zeer dierbaar zijn vinden we veel belangrijker. We streven er samen met ons hele Kiekeboe team naar, om het kind, op een verantwoordelijke wijze een plezierig verblijf te bezorgen in een vertrouwde, huiselijke omgeving.

Onze visie

Kiekeboe is kleinschalig, waardoor er veel kwaliteit geboden kan worden. Ieder kind is uniek! Bij Kiekeboe staan begrippen als: kwaliteit, professionaliteit, openheid en huiselijke sfeer centraal. Kinderdagverblijf Kiekeboe wil zich onderscheiden, door kwalitatief goede opvang te verzorgen, passend bij de wensen van de ouders/verzorgers en hun kinderen. Professionaliteit van de opvang, wordt met name geboden door goed opgeleide en gemotiveerde groepsleiding. Zij nemen met hart en ziel de dagelijkse zorg voor het kind van de ouders/verzorgers over. Een andere basis van goede kwaliteit is openheid, duidelijkheid en structuur. Dit geldt zowel naar de ouders/verzorgers toe, als voor de kinderen. Deze kwaliteit kan alleen gewaarborgd worden in een omgeving, die een vertrouwde uitnodigende sfeer kent. Kiekeboe staat voor kwalitatief, goede en verantwoorde kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Klant reviews

Wij zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen, verhalen of bevindingen over kinderdagverblijf Kiekeboe. Wil je ze met ons delen?

Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie?
De oudercommissie is een groepje ouders waarvan één of meerdere kinderen regelmatig het Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang van Kiekeboe bezoeken.
Deze groep ouders heeft maar één doel: het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders.

Samenwerkingen

Reviews