Ons aanbod

Kiekeboe is een kwalitatief hoogstaand kinderdagverblijf, die opvang en optimale ontwikkelingskansen biedt aan jonge kinderen in de leeftijd van 8 weken t/m 12 jaar.

0 - 4 jaar

Kinderdagopvang

Voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar bieden we professionele dagopvang aan. Wij zijn 5 dagen in de week geopend van 7.30u t/m 18.00u. Met uitzondering van de feestdagen conform de CAO-kinderopvang.

 

2,5 - 4 jaar

Peuteropvang

Voor kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 4 jaar bieden we professionele peuteropvang aan. Wij zijn 3 ochtenden in de week geopend tijdens de schoolweken. Op dinsdag en donderdag van 8.30u t/m 13.00u en op vrijdag van 8.30u tot 12.00u. Met uitzondering van de feestdagen conform de CAO-kinderopvang.

4 - 12 jaar

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar bieden we professionele buitenschoolse opvang aan. Wij zijn 4 dagen in de week geopend van 7.30u t/m 18.00u (woensdag gesloten). Met uitzondering van de feestdagen conform de CAO-kinderopvang.

0 - 4 jaar

Kinderdagverblijf Kiekeboe is een particulier kinderdagverblijf. We zijn bij de gemeente geregistreerd en voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Als u als ouder(s) werkt, studeert of om andere reden uw kind graag op wilt laten vangen, kan dat bij ons vanaf het moment dat uw kind acht weken oud is. Kinderen verlaten het kinderdagverblijf als ze vier jaar zijn. Dan is de overstap naar de Kiekeclub mogelijk. Voorafgaand dat uw kind bij Kiekeboe komt spelen, vindt er naast een intake ook een wen-ochtend plaats.

Onze openingstijden zijn:

 • Maandag t/m vrijdag van 7.30u t/m 18.00u (mogelijkheid voor vervroegde opvang vanaf 7.00u in overleg)

2,5 - 4 jaar

Bij onze peuteropvang kunnen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar deelnemen aan ons peutergericht programma. We werken op onze groep met het VVE programma “Startblokken”.  Deze methode biedt ontwikkelingsgerichte activiteiten aan, die de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind stimuleert en bevordert. Dit draagt bij aan een goede voorbereiding op de basisschool. Kinderen die geen gebruik maken van onze dagopvang, zijn verplicht om 2 ochtenden peuteropvang af te nemen, zodat we de kinderen goed kunnen volgen. We zijn 3 ochtenden in de week geopend tijdens schoolweken, met uitzondering van de schoolvakanties en de studiedagen van basisschool de Klepper. Inschrijven voor onze peutergroep is mogelijk vanaf 2 jaar.

Onze openingstijden zijn:

 • Dinsdag van 8.30u t/m 13.00u (incl. lunch)
 • Donderdag 8.30u t/m 13.00u (incl. lunch)
 • Vrijdag 8.30u t/m 12.00u (exl. lunch)

4 - 12 jaar

Kinderdagverblijf Kiekeboe is een particulier kinderdagverblijf. We zijn bij de gemeente geregistreerd en voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Als u als ouder(s) werkt, studeert of om andere reden uw kind graag op wilt laten vangen bieden wij de buitenschoolse opvang (BSO) aan. De kinderen kunnen de overstap maken van Kiekeboe naar de Kiekeclub als ze 4 jaar oud zijn.

Onze openingstijden zijn:

 • Voorschoolse opvang: 7.30u tot 8.30u.
 • Naschoolse opvang: 14.45u tot 18.00u.

Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie?
De oudercommissie is een groepje ouders waarvan één of meerdere kinderen regelmatig het Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang van Kiekeboe bezoeken.
Deze groep ouders heeft maar één doel: het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders.

De ouders van de oudercommissie vertegenwoordigen de ouders waarvan de kinderen regelmatig bij Kiekeboe te vinden zijn. Omdat de oudercommissie een vertegenwoordiging is van alle ouders is het des te belangrijker dat u als ouder aan de bel trekt als u ergens vragen over heeft of meer aandacht aan wil besteden. Doe dit vooral ook bij de directie of leid(st)ers van het Kinderdagverblijf, maar mocht u dit lastig of vervelend vinden, dan mag dit ook altijd bij de oudercommissie.
De oudercommissie komt vier keer per jaar bij elkaar en geeft voornamelijk advies en denkt mee over de volgende punten:

· Veiligheid en gezondheid
· Kwaliteitsaspecten binnen Kiekeboe en Kiekeclub
· Openingstijden
· Klachtenregeling
· Prijs van Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

1 keer per jaar organiseert de oudercommissie een open jaarvergadering waar u vanzelfsprekend van harte welkom bent. Daar kunt u ook terecht met uw vragen, opmerkingen of ideeën.

Wil jij je ook graag inzetten voor het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders? Geef je dan op voor de oudercommissie via het contact formulier.

Onze oudercommissie bestaat uit;

 • Mieke Verhoeven
 • Dionne Berends
 • Chantal Heefer
 • Vivian Slenders
 • Kim Verrijt
 • Anouk van de Ven